ROT-avdrag görs inte per automatik. Du som kund får be om att det skall göras och då förse oss med nödvändiga uppgifter.

De uppgifter vi behöver är personnummer för den ägare av fastighetens som ROT-avdrag skall sökas för och fastighetsbeteckningen.

ROT-avdrag medges inte för alla typer av arbete, t.ex. service eller “allmän översyn” ger inte rätt till avdrag enligt Skatteverkets regler.

Nyinstallation, utbyte och reparation ger rätt till avdrag. Det är din plikt som köpare att hålla koll på så att du inte redan använt hela årets ROT-avdrag.

Om din ansökan nekas av Skatteverket är du skyldig att utan dröjsmål betala in motsvarande belopp som avdrag sökts för till Klimatexperten. Detta gäller oavsett skälet till varför Skatteverket nekat avdrag, detsamma gäller om Skatteverket skulle ändra sin bedömning.

Category: Betalning

Comment on this FAQ

Om du tror att du har garanti så måste du vända dig till den återförsäljare som du köpt värmepumpen av och göra en reklamation. Eventuellt ansvar som tillverkaren/distributören tar och kostnader som denna är beredd att stå för måste vara helt klarlagt innan vi börjar arbeta med ärendet, det går inte att hävda garanti i efterhand. Vi har inget garantiansvar för en produkt vi inte sålt, det har endast den du köpt den av.

Categories: Betalning, Garanti

Comment on this FAQ

Nej, kall luft är tung och kommer inte att röra sig uppåt till skillnad från varm luft som är lättare och stiger uppåt. Vill du ha kallt där uppe så måste du installera en inomhusdel på det våningsplanet.

Comment on this FAQ

Systemet innehåller köldmedie, gasen får inte läcka ut i atmosfären då den är miljöfarlig och det är ett lagbrott. Dessutom kan värmepumpen skadas om demonteringen görs på fel sätt och då kan det vara omöjligt att återanvända den eller förenat med onödiga kostnader vid återmonteringen. Anlita en fackman för att göra jobbet!

Comment on this FAQ

Temperaturdifferensen, delta-T, skall ligga mellan 1-2 grader över värmepumpen så den fungerar precis som den skall!

Category: Poolvärme

Comment on this FAQ

Ja, om vår kreditbedömning medgett att fakturering kan ske kommer en faktura via E-post inom några dagar efter vårt besök. I annat fall får du betala med någon av de andra betalningssätt vi tillhandahåller – kreditkort, Swish, direkt banköverföring eller förskottsbetalning. Efter sådan betalning ställer vi också ut en faktura och mailar dig, denna skall då såklart inte betalas igen utan är för din egen arkivering.

Category: Betalning

Comment on this FAQ

Vi kollar så vi har fått alla uppgifter vi behöver och därefter lägger vi in en arbetsorder i vårt ordersystem. Denna läggs på kö och så fort som möjligt kontaktar vi er för tidsbokning.

Category: Leverans

Comment on this FAQ

Vi utför service och reparationer på i stort sett alla kända och etablerade värmepumpsfabrikat på den svenska marknaden. T.ex. Autoterm, Aermec, Bosch, CTC, Daikin, IVT, Innova, LG, Mecaterm, Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Electric, NIBE, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sverigepumpen m.fl.

Det finns vissa märken som vi inte tar på oss, helt enkelt därför att det är svårt att göra ett bra jobb med dessa fabrikat. Det kan vara för att de inte har någon reguljär importör till Sverige, reservdelar kanske inte finns att tillgå etc.

Comment on this FAQ

De flesta jobb kan vi boka inom två veckor, som t.ex. förebyggande underhållsservice eller felavhjälpande som inte räknas som “akut”. Är det akut eller bråttom på riktigt tar vi det direkt utifrån prioritet. Vid vissa tider på året kan det vara väldigt mycket att göra, t.ex. vid hård kyla, och då måste de som kanske saknar värme få gå före i kön och då kan väntetiden för en service vara längre. Men självklart håller vi kontakt med så god framförhållning som möjligt om vi måste boka om en tid.

Category: Leverans

Comment on this FAQ

Vi fakturerar efter kreditbedömning, tar förskottsbetalning med banköverföring eller kreditkort genom Payson samt Swish.

Category: Betalning

Comment on this FAQ

I våra fasta priser ingår allt för utförande av den aktuella tjänsten – material, arbetskostnad, bilersättning. Det som kan tillkomma är om det t.ex. behövs bytas filter men i så fall lämnar vår servicetekniker alltid pris på detta innan ni eventuellt beställer utförandet. Alla reparationer som kan visa sig nödvändiga efter en service lämnar vi pris på innan de utförs, givetvis endast efter överenskommelse med kund.

Comment on this FAQ

Köldmediet byts normalt aldrig ut eller fylls på, det skall vara ett slutet system. Om ett läckage uppstår p.g.a. att det går hål någonstans på detta slutna system så behövs en läcksökning och sedan en reparation där läckan är, eventuellt utbyte av en komponent om det är en sådan som läcker.

Det kan vara så att det räcker med en service för att få aggregatet att leverera igen. Jag föreslår därför att man börjar med en service eftersom men felsökning kostar nästan lika mycket – då får du mer för pengarna, service behövs ändå alltid på en 5 år gammal maskin. Vid servicen ser vi om det är något annat fel och kan lämna kostnadsförslag på eventuell reparation till dig.

Comment on this FAQ

Vid service, felsökning eller “allmän översyn” medges ej ROT-avdrag enligt Skatteverkets bestämmelser, däremot går det att göra ROT-avdrag om det blir fråga om en reparation, vid nyinstallation eller byte av t.ex. en värmepump.

Category: Betalning

Comment on this FAQ

Minst en gång om året. Det beror på vilken typ av filter det sitter i aggregatet, hur mycket smuts som kommer in utifrån, om ni röker inne, har husdjur m.m. Kontakta oss, vi kan hjälpa till och göra service vid enstaka tillfällen eller så kan vi teckna ett serviceavtal så att du slipper tänka på detta, då hör vi med automatik av oss och bokar service när det är dags.

Category: FTX

Comment on this FAQ

Jag rekommenderar att du inte lägger en enda krona på den värmepump du har. Den har i stort sett uppnått sin maximala livslängd. Du kan visserligen ha tur så den inte blir jättedyr att reparera, men det kommer att kräva en felsökning som kostar pengar och sedan någon form av åtgärd som också kostar en slant. Jag föreslår därför byte till en ny värmepump som har minst 30% högre verkningsgrad, är tystare och har 5 års garanti.

Hör av dig till oss så kan vi prata om vilken modell och storlek du behöver och vad det kan kosta, vi har många olika varianter från bl.a. Mitsubishi Electric, Panasonic och Toshiba.

Comment on this FAQ

Med tanke på dina produkters ålder tycker jag att du skall satsa på ett helt nytt system. Livslängden på den typen av grejer är någonstans kring 20-25 år och det är ju precis vad de är nu. En luft/vattenvärmepump med panna som innehåller elpatron som komplement och en varmvattenberedare blir troligen rekommendationen till dig.

Poolen kan du mycket väl värma med samma värmepump men om det är lönt eller ej beror på installationskostnaderna för att koppla ihop de olika systemen. Ofta blir installationskostnaderna så pass stora att det är lika bra att satsa på en separat poolvärmepump, precis som du har det idag.

Vi säljer och monterar alla typer av värmepumpar och flera olika fabrikat, jag föreslår att vi bokar ett hembesök, så ser vi över ditt system och kommer med ett förslag och fast pris på en installation.

Comment on this FAQ

Om det är en luft/vattenvärmepump med vatten mellan innedelen/pannan och utedelen så kan du räkna med att det går att ha 15 meter rör emellan.
Är det en s.k. “split”, d.v.s. det är köldmedierör mellan inne- och utedel så kan du ha betydligt längre rör. Det beror på vilken model och storlek du har men 25 meter brukar funka på de flesta.

Comment on this FAQ

Load More