Flytta utomhusdelen

Fråga:

Vi behöver flytta luftvärmepumpens utedel när vi skall göra om dräneringen och putsa fasaden, vad behöver vi tänka på?

Klimatexpertens svar:

Systemet innehåller köldmedie, gasen får inte läcka ut i atmosfären då den är miljöfarlig och det är ett lagbrott. Dessutom kan värmepumpen skadas om demonteringen görs på fel sätt och då kan det vara omöjligt att återanvända den eller förenat med onödiga kostnader vid återmonteringen. Anlita en fackman för att göra jobbet!

This entry was posted in . Bookmark the permalink.