Skall utedelen sättas på markstativ eller väggkonsol?

Värmepumpens utomhusdel monteras på väggstativ som standard då ytterväggen är av sten.

Vid trä- eller putsfasad placeras den på markstativ för att undvika risk för vibrationer som fortplantas i trästommen och kan ge oljud i huset.

Skall enheten endast användas för kyla kan uppställning ske på lägre stativ, skall den även användas för värme krävs högre höjd p.g.a. det kondensvatten som faller ut från utedelen och som fryser till is när det är minusgrader ute på vintern.

 

Markstativ för luftluftvärmepump

This entry was posted in . Bookmark the permalink.