Många svenska villor har eller kommer snart att få behov av att byta sin uttjänta bergvärmepump.

Mitsubishis nya vätska/vattenvärmepump ”GeoDan” är perfekt som ersättare till de flesta gamla värmepumpar. Den fungerar som bergvärmepump, grundvattenvärmepump, sjövattenvärmepump, markvärmepump, jordvärmepump och kan ersätta pumpar från t.ex. AutoTerm, Bosch, CTC, IVT, NIBE, Thermia m.fl.

Eftersom kompressorn är inverterstyrd, varvtalsreglerad, så anpassar sig värmepumpen efter borrhålets djup eller vid ytjordsvärmepump markslingans längd och ger den bästa effekten med de förutsättningar som finns i den befintliga anläggningen. Ibland är det många år sedan borrning för bergvärme gjordes eller markslinga lades ner, kanske av förre ägaren till huset, och inget vet djup eller längd. Då kan det bli problem vid byte till ny värmepump av den traditionella typen (on/off) men med GeoDan uppstår inte detta eftersom den optimerar driften efter befintligt system.

Mitsubishis GeoDan är fantastiskt tyst och laddar varmvatten otroligt fort vilket blir en positiv upplevelse för de flesta, i synnerhet den som har t.ex. en CTC EcoHeat med slingberedare.

Geodan – perfekt för små utrymmen

Med en höjd på endast 175 cm är Geodan en av de lägsta bergvärmepumparna på marknaden vilket gör att den får plats t.ex. i en trång källare med låg takhöjd. Därtill är Geodan uppbyggd med moduler vilket också gör den både lättare och smidigare att installera vid utbyte eller nyinstallation.

Jämn belastning med 3-faskompressor i Geodan

Geodan är en av marknadens få bergvärmepumpar som har en riktig
3-fas inverterkompressor och som dessutom är gjord för R32, ett nytt modernt köldmedium. Med Geodan säkerställer du en jämnare belastning över alla tre faser och minimerar behovet att byta till ett nätabonnemang med högre fast kostnad. En 3-fas inverterkompressor garanterar också en jämn och mjuk startström som inte får husets belysning att blinka till.

Geodan är framtagen exklusivt för den skandinaviska marknaden där 3-fas inverterkompressor i effekten upp till 11kW är önskvärd, men svårfunnen. Ytterligare ett bevis på Mitsubishi Electrics teknikkunnande.

Framtidssäkrat köldmedium

Geodan använder det miljövänligare köldmediet R32 som ger ett lägre CO2-avtryck. Det är lätt att återvinna och har en hög kylkapacitet och värmeledningsförmåga.

R32 ger dessutom en bättre effektivitet och ökar värmekapaciteten vid lägre omgivningstemperaturer.

R32 – ett bättre köldmedie