Hur lång leveranstid har ni?

De flesta jobb kan vi boka inom två veckor, som t.ex. förebyggande underhållsservice eller felavhjälpande som inte räknas som “akut”. Är det akut eller bråttom på riktigt tar vi det direkt utifrån prioritet. Vid vissa tider på året kan det vara väldigt mycket att göra, t.ex. vid hård kyla, och då måste de som kanske saknar värme få gå före i kön och då kan väntetiden för en service vara längre. Men självklart håller vi kontakt med så god framförhållning som möjligt om vi måste boka om en tid.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comment on this FAQ