Jag tycker att poolvärmepumpen går sämre i år än tidigare. Får bara upp strax över en grads temperaturökning över värmepumpen när jag läser av ingående och utgående vattentemperatur till poolen.

Temperaturdifferensen, delta-T, skall ligga mellan 1-2 grader över värmepumpen så den fungerar precis som den skall!

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Comment on this FAQ