Denna varning gäller endast enheter tillverkade före 2013

Daikin Altherma rostproblem i värmepumpens utedel

För en tid sedan skickade Daikin ut en säkerhetsvarning om att en komponent, en sugackumulator eller en liten ”tank”, kan rosta så illa att köldmediet läcker ut och i värsta fall kan den sprängas med risk för skador på person eller material.

På bilden är utbytt ackumulator markerad med rött, den nya är markerad med grönt.
Rosten kan bli så grav att det går hål på köldmedietanken som inte längre klarar av systemets tryck och gasläckage uppstår. Vi rekommenderar reparation innan köldmediet läcker ut i atmosfären ( skadligt för miljön ) och värmepumpen stannar. Det blir betydligt mycket dyrare att åtgärda om det får gå så långt att det blir ett akut ärende och det kan också innebära att ni blir utan värme i huset, kanske mitt i vintern.

Vi erbjuder er därför att göra en kontroll och service av värmepumpen där vi bedömer om åtgärden behöver göras. Om det inte är nödvändigt med reparation genomför vi en standard underhållsservice och debiterar er endast för denna, 2.500 kronor. Om utbyte av tanken måste göras demonterar vi utedelen, aktiverar innedelens elpatron för reserv-värme och tar med värmepumpen för reparation på verkstad.
 
Eftersom detta är ett fel som Daikin identifierat som ett seriefel så ersätter de med en ny tank och en viss del av övrig material- och arbetskostnad även om garantin gått ut. Din del av kostnaden blir 9.060 kronor, om ROT-avdrag nyttjas betalar du 6.600 kronor. Om reparation blir aktuell ingår servicen i detta pris.

Angivna priser gäller endast så länge Daikins servicekampanj (ESV1402565-1C) är aktiv, samt under förutsättning att serienumret ligger inom det intervall som Daikin lämnar ersättning för. För de maskiner som inte omfattas av Daikins ESV blir kostnaden en annan, kontakta oss för mer information.

Önskar du få det här arbetet utfört så kan du skicka ett mail till oss så återkommer vi för tidsbokning, förväntad leveranstid är 2-3 veckor.

Självklart går det också bra att ringa och beställa på 040-671 12 57.

I samband med reparationen kommer vi att rostskyddsmåla en mindre tank som sitter fast monterad, alltså ej utbytbar, på kompressorn – se bild ovan. Det är inte alltid denna är rostangripen och framförallt inte så allvarligt som sugackumulatorn men vi gör detta som en extra säkerhetsåtgärd. Vi kan inte lämna någon garanti för hur länge denna håller men alternativet är ett kompressorbyte vilket blir mycket kostsamt.

Har du frågor så E-posta info@klimatexperten.se eller ring 040-671 12 57.