När du anlitar Klimatexperten för felsökning, reparation, ombyggnad, utbyte eller nyinstallation kan du få rotavdrag för delar av arbetskostnaden. Material och övriga kostnader, såsom resekostnader, ger däremot inte rätt till avdrag. Servicearbete ger inte heller rätt till ROT-avdrag.

ROT-avdrag söks inte per automatik, du som kund får själv be om att vi skall söka avdrag. Om du vill att vi skall göra skattereduktion för husarbete så gör vi det direkt på din faktura med 30% av arbetskostnaden. När du betalat fakturan skickar vi en ansökan till Skatteverket, du får sedan ett brev hem från Skatteverket som kvittens när avdraget betalats ut till oss.

Om du fått faktura för en utförd en reparation eller installation och glömt säga att du vill ha ROT-avdrag så hör av dig till oss omgående, gärna via-epost, och skicka med fastighetsägarens personnummer och fastighetsbeteckningen.

Har vi gjort ROT-avdrag men du inte önskar det så är det bara att betala hela fakturabeloppet före skattereduktion så sker ingen ansökan.

Om du har fått försäkringsersättning för en reparation så tillåter Skatteverket inte att du samtidigt får ROT/RUT-avdrag.

Rotavdraget och rutavdraget räknas ihop och är högst 75 000 kronor per person och år. Rotavdraget får dock högst vara 50 000 kronor per år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gör, till exempel skattereduktion för grön teknik. Du kan göra en preliminär uträkning av möjliga avdrag på Skatteverkets hemsida där det också finns mycket mer information om Rotarbeten.

Observera att du måste betala eventuellt restbelopp i efterskott till oss om Skatteverket skulle neka ROT-avdrag, oavsett orsak till detta.