En värmepump är en god investering som kommer att löna sig i längden.

Med en värmepump kan du sänka din uppvärmningskostnad betydligt. Samtidigt blir inomhusklimatet också bättre med en värmepump.

Vi kan erbjuda många typer av värmepumpar:

  • Luft/luftvärmepumpar – golvmodeller, takmodeller och väggmodeller från tillverkare som Mitsubishi Electric, Panasonic, Toshiba och Samsung.
  • Luft/vattenvärmepumpar från CTC, NIBE, Mitsubishi Electric, Panasonic ochQvantum.
  • Frånluftsvärmepumpar från Bosch, COmfortZone och NIBE.
  • Vätska/vattenvärmepumpar (bergvärmepump, jordvärmepump, grundvattenvärmepump) från CTC, Mitsubishi Electric, NIBE, Qvantum m.fl.
Med lång erfarenhet av värmepumpar garanterar vi våra kunder val av rätt värmepump utifrån behov och förutsättningar. Vi hjälper till från val av lösning och produkt till färdig installation samt service och underhåll under din värmepumps hela livslängd.
Vi gör också service, felsöker och reparerar alla typer och fabrikat av värmepump, oavsett vem som installerat den. Vårt geografiska arbetsområde är inom västra Skåne med orter som t.ex. Bjärred, Malmö, Lomma, Lund Höllviken, Skanör, Falsterbo, Svedala, Trelleborg, Vellinge tätort och alla byar runt omkring.