Vi erbjuder privatpersoner att teckna serviceavtal för alla typer av värmepumpar, luftkonditioneringsaggregat och ventilationssystem.


Tecknar du ett serviceavtal behöver du inte hålla reda på när det är dags att göra service, det sköter vi!


Vid vår service kontrollerar vi alla viktiga funktioner enligt ett protokoll som vi skickar till dig efter utförd service med förslag på eventuella förbättrande åtgärder att göra för bästa drift och ekonomi.

Serviceprotokollet kan också vara bra att ha, eller till och med nödvändigt, för att din garanti skall gälla eller om du t.ex. vill förlänga en trygghetsförsäkring du fått vid köpet av värmepumpen eller FTX-aggregatet.

Våra serviceavtal finns i olika varianter:

S Ett besök vart tredje år. Pris på servicebesök enligt vid var tid gällande prislista. Ingen bindningstid, ingen uppsägningstid.


M Ett besök vartannat år. Pris enligt vid var tid gällande prislista med 10% rabatt på service och luftfilter. Två års bindningstid, tre månaders uppsägningstid.


L Ett besök varje år. Pris enligt vid var tid gällande prislista med 15% rabatt på service. Förtur vid akut driftstörning. Rabatt även på material och eventuella reparationer. Två års bindningstid, tre månaders uppsägningstid.


Är du intresserad av att teckna ett serviceavtal så hör av dig per telefon 040-671 12 57 eller e-post: info@klimatexperten.se så ger vi dig råd om vilket avtal som passar dig bäst. Vill du sedan teckna avtal så gör vi det snabbt och lätt med BankID.