När du antar ett lämnat anbud eller beställer något på vår hemsida accepterar du samtidigt våra vid tidpunkten gällande villkor. De skiljer sig något åt beroende på vilken tjänst eller vara du köper av oss och kan vara olika om du beställer online, lägger order efter att ha fått en muntlig eller skriftlig offert, om vi gjort hembesök etc.

Vi vill självklart att du skall bli nöjd med ditt köp och leverans så vad som gäller just för dig i detalj är det bara att fråga om det i samband med hanteringen av din offert eller beställning ifall du är tveksam så förtydligar vi gärna.

Trygghet

För oss är det viktigt att du känner dig trygg när du handlar av Klimatexperten. Vi är certifierade för arbeten med kyl- och värmepumpar, ackrediterade för trycksättning med gas, ansvarsförsäkrade om något skulle hända, vår personal har kollektivavtal m.m. – vi vill helt enkelt vara seriösa och pålitliga.

Garantier

Vi lämnar minst de garantier som våra tillverkare erbjuder oss som återförsäljare till dig som slutkund. Hur lång garantitiden är beror på vilket varumärke och vilken produkt i sortimentet du köper.

Ångerrätt och reklamationer

Mer information om ångerrätt, reklamation etc. hittar du på denna sida: https://www.klimatexperten.se/foretagsinformation/reklamation/

ROT-avdrag

För de flesta av våra tjänster är det möjligt att nyttja ROT-avdrag. Vi gör skattereduktion för HUS-arbete redan på fakturan om du begärt det och ansöker sedan om ROT-avdraget för dig när du betalat din faktura. Vill du att vi skall söka ROT-avdrag så skicka med personnummer på den fastighetsägare vi skall söka för och fastighetsbeteckningen i samband med beställningen.

Det är ditt ansvar som köpare att veta om du har möjlighet att utnyttja rotavdrag. Anledningar till att du inte kan använda dig av skatteavdraget kan vara att du bor ett nybyggt hus (<5 år), att du har din inkomst i ett annat land eller att du inte betalar tillräckligt mycket skatt för att nyttja avdraget för HUS-arbete fullt ut. Det kan också vara så att du redan använt hela avdragsbeloppet för andra arbeten på din fastighet under året.

Om vi får avslag på ansökan från Skatteverket kommer vi att be dig komplettera med information, svarar du på inte på detta inom 2 veckor kommer Skatteverket avslå din ansökan om ROT-avdrag och du måste då betala resterande belopp motsvarande ROT-avdraget direkt till oss.

Standardinstallation

Om inget annat avtalats och uttryckligen beskrivits i offert ingår vad vi kallar en ”standardinstallation”.

I denna ingår arbetskostnad (förutom för själva montaget även arbetsledning och administration samt restid), erforderligt material för utförandet, frakter, transporter m.m. enligt vad vi kommit överens om vid korrespondens via e-post, telefonsamtal, hembesök eller vid onlinebeställning den beskrivning av tjänsten som finns på vår hemsida.

Elinstallation

Elinstallation måste utföras av behörig elektriker och ingår aldrig i våra lämnade priser för installation om inte särskild överenskommelse träffats. Om du som kund inte har någon egen kontakt 😉 med elektriker kan vi ombesörja samordning med våra samarbetspartners, kostnad för detta kommer i så fall på separat faktura.