De flesta värmepumpar, ventilationsaggregat, varmvattenberedare m.m. måste registreras för att garantin skall gälla.

Det är du själv som skall registrera din produkt hos tillverkaren eller distributören men behöver du hjälp så hör av dig till oss. Du skall i samband med installationen ha fått information om hur du går tillväga för att registrera din garanti, antingen står det i manualen eller så brukar det följa med ett separat dokument. Här är länkar till Mitsubishi Electric och Toshiba, de märken vi säljer mest av:

Mitsubishi garantiregistrering

Toshiba garantiregistrering