Monthly Archives: november 2017

Klimatexperten Skåne AB

Efter att ha drivits som en bifirma till Durabell AB sedan september 2015 har Klimatexperten vuxit och därför har ett nytt aktiebolag, Klimatexperten Skåne AB, bildats nu i december 2017. Hela verksamheten, avtal, uppdrag och garantiåtaganden etc., har överförts till det nya bolaget. För dig som kund innebär det ingen förändring mer än att vi […]