Byta eller fylla på köldmedie

Fråga:

Behöver man byta ut köldmediet i en värmepump när den varit i drift några år? Vår luft/luftvärmepump LG ger inte lika bra effekt som tidigare. Den är snart 5 år gammal. Sätter den på 18C men luften som kommer ut från innedelen känns inte lika kall som den gjort tidigare.

Klimatexpertens svar:

Köldmediet byts normalt aldrig ut eller fylls på, det skall vara ett slutet system. Om ett läckage uppstår p.g.a. att det går hål någonstans på detta slutna system så behövs en läcksökning och sedan en reparation där läckan är, eventuellt utbyte av en komponent om det är en sådan som läcker.

Det kan vara så att det räcker med en service för att få aggregatet att leverera igen. Jag föreslår därför att man börjar med en service eftersom men felsökning kostar nästan lika mycket – då får du mer för pengarna, service behövs ändå alltid på en 5 år gammal maskin. Vid servicen ser vi om det är något annat fel och kan lämna kostnadsförslag på eventuell reparation till dig.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.