Tillkommer det några kostnader om jag beställer service?

Fråga:

Kan det tillkomma några extra kostnader om jag beställer service?

Klimatexpertens svar:

I våra fasta priser ingår allt för utförande av den aktuella tjänsten – material, arbetskostnad, bilersättning. Det som kan tillkomma är om det t.ex. behövs bytas filter men i så fall lämnar vår servicetekniker alltid pris på detta innan ni eventuellt beställer utförandet. Alla reparationer som kan visa sig nödvändiga efter en service lämnar vi pris på innan de utförs, givetvis endast efter överenskommelse med kund.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.