Varför har ni inte gjort ROT-avdrag på min faktura?

ROT-avdrag görs inte per automatik. Du som kund får be om att det skall göras och då förse oss med nödvändiga uppgifter.

De uppgifter vi behöver är personnummer för den ägare av fastighetens som ROT-avdrag skall sökas för och fastighetsbeteckningen.

ROT-avdrag medges inte för alla typer av arbete, t.ex. service eller ”allmän översyn” ger inte rätt till avdrag enligt Skatteverkets regler.

Nyinstallation, utbyte, felsökning och reparation ger rätt till avdrag. Det är din plikt som köpare att hålla koll på så att du inte redan använt hela årets ROT-avdrag.

Om din ansökan nekas av Skatteverket är du skyldig att utan dröjsmål betala in motsvarande belopp som avdrag sökts för till Klimatexperten. Detta gäller oavsett skälet till varför Skatteverket nekat avdrag, detsamma gäller om Skatteverket skulle ändra sin bedömning.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.